Yetişkin Terapisi

Yetişkin terapisi, bireylerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarına çözüm bulmak için kullanılan psikolojik bir müdahale yöntemidir. Bu terapi, stres, anksiyete, depresyon ve ilişki sorunları gibi geniş bir yelpazede duygusal zorluklarla başa çıkmak için yetişkinlere yardımcı olur. Terapistler, bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarını, duygusal zorluklarla başa çıkmalarını ve kişisel hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için birebir görüşmeler yaparlar. Yetişkin terapisi, çeşitli terapi teknikleri ve yaklaşımlarını kullanarak, bireylerin geçmiş deneyimlerinin üstesinden gelmelerine, şimdiki sorunları yönetmelerine ve daha sağlıklı ve tatmin edici bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olur. Bu süreç, bireyin kendi kendine farkındalığını ve duygusal esnekliğini geliştirirken, yaşam kalitesini de artırabilir.

Şema Terapi
Şema terapi, bireylerin duygusal ve ilişkisel sorunlarını çözmek için kullanılan etkili bir psikoterapi yöntemidir.
Detaylı Bilgi
Bilişsel Davranış Terapi
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), bireylerin olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını tanıyıp değiştirmelerine yardımcı olarak çeşitli psikolojik sorunların üstesinden gelmelerini amaçlayan bir terapi türüdür.
Detaylı Bilgi
Psikodinamik Terapi
Psikodinamik terapi, bireyin zihinsel ve duygusal sorunlarını anlamak ve çözmek için bilinçdışı süreçlere odaklanan bir psikoterapi yaklaşımıdır.
Detaylı Bilgi
ACT Kabul ve Kararlılık Terapisi
Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), bireylerin zorlayıcı duygusal deneyimleri kabul etmelerini ve kişisel değerleri ile amaçları doğrultusunda hareket etmelerini teşvik eden modern bir psikoterapi yaklaşımıdır.
Detaylı Bilgi
EMDR
EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi, bireylerin travmatik yaşantılardan kaynaklanan zorlukları aşmalarına yardımcı olan bilimsel olarak kanıtlanmış bir psikoterapi yöntemidir.
Detaylı Bilgi
Previous slide
Next slide