WISC-IV

WISC-IV, Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition (Çocuklar için Wechsler Zeka Ölçeği-Dördüncü Sürüm) anlamına gelir. WISC-IV, çocukların bilişsel yeteneklerini ve zeka düzeylerini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir zeka testidir. Bu test, 6 ila 16 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmıştır ve genellikle okul öncesi ve okul çağı çocuklarının zeka profillerini değerlendirmek, öğrenme güçlükleri tanımlamak veya özel eğitim gereksinimlerini belirlemek için kullanılır.

WISC-IV, bilişsel becerileri altı temel alt test aracılığıyla değerlendirir. Bu alt testler, sözel, işitsel işleme, çalışma hızı ve hafıza, görsel-motor entegrasyon, mantıksal düşünme ve görsel işlemeyi ölçer. Test sonuçları, çocuğun zeka düzeyini, güçlü ve zayıf yönlerini ve kognitif işlevlerini anlamaya yardımcı olur. Bu bilgiler, eğitim ve psikolojik değerlendirme süreçlerinde önemli bir rol oynar.

WISC-IV, çocukların zeka profillerini anlamak ve özel eğitim planları oluşturmak için kullanılan standart bir araçtır. Ancak, test sonuçlarının yorumlanması ve uygulanması, lisanslı bir psikolog veya uzman tarafından yapılmalıdır.