Selen Bostancı Avcı

Selen Bostancı Avcı

Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Psikoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra Yetişkin Odaklı Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlayıp Klinik Psikolog unvanını aldı.

Lisans eğitimi sırasında Reem Nöropsikiyatri Kliniğinde ve Hüsnü Özyeğin Vakfı gibi kurumlarda staj yapmıştır. Ravanda Havzası Kırsal Kalkınma Projesi’nde stajyer psikolog olarak Kilis’te bulunan 8 farklı köyde ailelere çocuk gelişim seminerleri gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda, Doç. Dr. İbrahim Hakkı Acar öncülüğünde bir anaokulunda öz düzenleme ölçeğini uygulamış ve araştırma asistanı görev yapmıştır. Mezun olduktan sonra, “Kovid-19 Salgını Bağlamında Ebeveynlerin Bireysel ve Çevresel Stres Faktörlerinin Çocukların Psikolojik Sağlığı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi” adlı TÜBİTAK projesinde araştırma asistanı olarak görev almıştır.

Yüksek Lisans eğitim döneminde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi tamamladı.Prof. Dr. Doğan Şahin’den Dinamik Psikoterapi ve Aktarım Odaklı Terapi eğitimi almıştır. Varoluşçu Terapi eğitimine devam etmektedir.Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde bağımlılık üzerine staj yapmıştır. Hali hazırda online ve yüz yüze terapi vermektedir.