Rorschach

Rorschach testi, kişinin bilinçdışındaki düşünce, duygu ve algıları anlamak amacıyla kullanılan bir projeksiyon testidir. Bu testte katılımcılara soyut mürekkep lekeleri içeren kartlar gösterilir ve bu lekeleri nasıl gördüklerini, yorumladıklarını ifade etmeleri istenir. Test, Hermann Rorschach tarafından geliştirilmiştir.