MMPI

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), kişilik özelliklerini ve psikopatolojik eğilimleri değerlendirmek için kullanılan bir psikolojik testtir. Bu test, özellikle psikiyatrik değerlendirme, psikoterapi planlaması ve psikolojik araştırmalarda yaygın olarak kullanılır.

MMPI, birçok farklı kişilik ve psikopatolojik özelliği ölçen çok sayıda sorudan oluşur. Katılımcılar, bu soruları yanıtlar ve sonuçlar bir profil halinde değerlendirilir. Bu test, ruh sağlığı, depresyon, şizofreni, anksiyete bozuklukları, antisosyal davranışlar gibi bir dizi psikolojik durumu değerlendirmede kullanılır.

MMPI, profesyonel bir psikolog veya uzman tarafından uygulanmalı ve yorumlanmalıdır. Sonuçlar, kişinin zihinsel sağlığını, kişilik yapısını ve psikolojik sorunlarını anlamak için kullanılır. Ancak, bu testin yanıtlarına dayalı olarak kesin bir teşhis koymak yerine, genel bir klinik resim sağlamak amacıyla kullanılması daha yaygındır.