Melani Urş Basmacıoğlu

Melani Urş Basmacıoğlu

Uzman Klinik Psikolog

Melani Urş Basmacıoğlu, Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak mezun olduktan sonra, Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yetişkin alt dalı yüksek lisans programını tamamlayarak uzmanlığını almıştır.

Yüksek lisansını  “Evlilik Uyumunu Yordamada Depresyon Anksiyete Stres ve Cinsel Doyumun Rolünün İncelenmesi”  adlı teziyle tamamlayarak literatüre katkıda bulunmuştur.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince stajlarını Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Fransız Lape Hastanesi ve Moodist Nöroloji&Psikiyatri Hastanesi’nde tamamlamıştır ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda gönüllü olarak projelerde yer almıştır.

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen ISST Onaylı Uluslararası Şema Terapi Eğitimini tamamlamıştır.

World Human Relief bünyesinde Doç. Dr. Ayten Zara direktörlüğünde yürütülen 48 saat teorik ve 6 oturumdan oluşan süpervizyon ile Travma Çalışmaları Sertifika Programı Klinik Düzey Eğitimini tamamlamıştır.

EMDR-Terapi Derneği’nde Roy Kiessling tarafından verilen 40 saatlik EMDR I. VE II. Düzey eğitimini ve süpervizyonlarını tamamlayarak EMDR Terapisti ünvanını almıştır.

Psikoloji İstanbul bünyesinde Filiz Kaya Ataklı ve Özge Altan Aytun tarafından verilen Gottman Çift Terapisi I. Düzey Eğitimini tamamlamıştır.

İstanbul Psikoloji Okulu bünyesinde yürütülen 120 saatlik teori ve süpervizyondan oluşan Giunti Psychometrics Turkey Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi tamamlamıştır.

Dr. Emel Stroup tarafından verilen “Beck Yönelimli Kognitif terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması” adlı workshopuna katılmıştır.

MOXO Dikkat Testi ve MMPI uygulayıcısıdır.

CATED (Çift ve Aile Terapisi Derneği) ve (TPD )Türk Psikologlar Derneği üyesidir