Livia Terzioğlu Mağden

Livia Terzioğlu Mağden

Uzman Klinik Psikolog

Livia Terzioğlu Mağden, Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur.

Tilburg Üniversitesinde “Kültürlerarası Psikoloji” programına katılarak “Kültürlere Göre Aile Şiddetinin Farklılaşması” adlı çalışma yapmıştır.

Lisans eğitimi süresinde çeşitli kliniklerde, anaokulunda ve hastanede stajyer psikolog olarak görev almıştır. Sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak katılmış ve çalışmalara destek olmuştur.

Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını “Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇nde Anne Baba Tutumu Mükemmeli̇yetçi̇li̇k ve Dürtüselli̇k ile Erteleme Davranışı Arasındaki İli̇şki̇leri̇n İncelenmesi̇” adlı tezi ile uzmanlığını tamamlamıştır. Yüksek lisans döneminde şema terapi süpervizyonu eşliğinde psikoterapiler uygulamıştır.

Yüksek lisans döneminde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çocuk, ergen, yetişkin servislerinde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Çocuk (WISC-R) ve yetişkin (Rorschach) testleri uygulamasına katılmıştır. Psikoz servisi, AMATEM (Alkol ve Madde Tedavi Merkezi) ve psikoloji laboratuvarında uzman psikolog ve psikiyatristlerle gözlem yapmıştır.

Dr. Emel Stroup tarafından verilen “Beck Yönelimli Kognitif Terapinin Depresyon, Anksiyete ve OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) tedavisinde Uygulanması” workshoplarına katılarak 62 saatlik eğitimi tamamlamıştır.

Nilüfer Devecigil tarafından verilen Deneyimsel Oyun Terapi 1. Düzey eğitimini almıştır.

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından yürütülen ISST Onaylı Online Uluslararası Sertifika Şema Terapi Eğitimini tamamlamıştır.