İrem Göncüoğlu

İrem Göncüoğlu

Uzman Klinik Psikolog

İrem Göncüoğlu, lisans eğitimini 2019 yılında Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise 2021 yılında Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli lisansüstü programında yüksek onur derecesi ile tamamlayarak “uzman klinik psikolog” unvanını almıştır.

Lisans eğitimi sırasında Korto Psikoloji, Fransız Lape Hastanesi ve Balıklı Rum Hastanesi psikiyatri servislerinde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Özyeğin Üniversitesi’nde öz-düzenleme ve bağlanma konulu araştırmalar yürütmüş olup aynı zamanda araştırma asistanlığı yapmıştır.

Pür Psikoloji Danışmanlık Eğitim Araştırma Merkezi’nde asistan psikolog olarak çalışmış, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde klinik psikoloji alanında uzmanlık stajını tamamlamıştır. Işık Üniversitesi Klinik Uygulama ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi bünyesinde süpervizyon eşliğinde yetişkin psikoterapisi çalışmalarını yürütmüştür. Yüksek lisans tez çalışmalarını ise Dr. Öğr. Üyesi Emel Erdoğdu danışmanlığında yeme tutumu ile bağlanma stili, aleksitimi ve obsesif kompulsif belirtiler arasındaki ilişkilerin incelenmesi üzerine tamamlamıştır.

Nutrist Beslenme ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde bireysel psikoterapi çalışmalarının yanı sıra çeşitli şirketlere kurumsal psikolojik danışmanlık vermiştir. 

Prof. Dr. Doğan Şahin’den Üst Düzey (Nevrotik) Kişiliklerde Dinamik Psikoterapi Eğitimi, Psk. Dr. Feyza Bayraktar’dan Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği’nden Travma Psikolojisi Eğitimi ve Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR I. Düzey Eğitimi almıştır. Varoluşçu Psikoterapiler Derneği’nin vermiş olduğu Varoluşçu Vaka Buluşmaları isimli seminerlere birçok kez katılım sağlamıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından düzenlenen Psikanalitik Psikopatoloji ve Projektif Testlere Giriş Seminerleri’ni tamamlamış olup Rorschach Testi ve TAT Eğitimi’ne devam etmektedir. 

Psikanalitik yaklaşımdan yararlandığı psikoterapi çalışmalarını yetişkinler ile sürdürmektedir. Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir. 

Çalışma Konuları: Bağlanma, duygu düzenleme, duygu ifadesinde zorluklar, kayıp ve yas süreçleri, travmatik yaşantılar, stres, kaygı, depresyon, kişilerarası ilişki sorunları, romantik ilişkiler, bireyleşme-ayrışma sorunları, yeme tutumu, yeme bozuklukları, psikosomatik yakınmalar, obsesif kompulsif belirtiler