Hazal Develi

Hazal Develi

Uzman Klinik Psikolog

Hazal Develi, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans bölümünü onur derecesiyle tamamlayarak Klinik Psikolog unvanını almıştır. Yüksek Lisans tez çalışmasını Dr. Öğr. Üyesi Emel Erdoğdu eşliğinde Nesne İlişkileri ile Empati ve Zihin Kuramı Arasındaki İlişkide Narsisizmin Aracı Rolü başlığı altında tamamlamıştır.

Lisans ve Yüksek Lisans döneminde Fransız Lape Hastanesi’nde ve Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde Stajyer Psikolog olarak görev yapmıştır. Yüksek Lisans döneminde Asistan Psikolog olarak başladığı Verim Psikoloji & Psikiyatri Kliniğinde iki yıl boyunca Klinik Psikolog olarak psikoterapi hizmeti vermiş ve psikolojik test uygulayıcısı olarak görev yapmıştır.  

Lisans ve linsansüstü eğitimi boyunca, Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden Psikanalitik Psikopatoloji ve Projektif Testlere Giriş Seminerleri, İstanbul Psikanaliz Derneği’nden Psikanalizle Tanışma Seminerleri, Dr. Damla Til Öğüt ile Birey-Merkezli Psikoterapi Temel Eğitimi, Fatma Senem Şahlar ve Hakan Kızıltan ile Destekleyici ve Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi Eğitimini tamamlamıştır. Bununla birlikte MMPI Minnesota  Kişilik Envanteri ve Klinik Testler uygulama eğitimlerini bitirerek uygulayıcı olmaya hak kazanmıştır. Şu an Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde Rorschach ve TAT Yetişkin Testler Eğitiminin Rorschach ayağını tamamlamış olup TAT kısmına devam etmektedir. 

Seanslarda Psikanalitik Psikoterapi ve Destekleyici Psikodinamik Terapi ekolünü benimsemekle beraber güncel olarak çevrimiçi ve yüzyüze olarak yetişkin bireylere psikoterapi hizmeti sunmaktadır.

Çalışma Alanları: yakın ilişki sorunları (aile içi ilişkiler, romantik ilişkiler, akran ilişkileri), kaygı, mutsuzluk, utanç, suçluluk ve depresif duygular, yalnızlık ve boşluk duyguları, duyguları ifade etmeye ve düzenlemeye dair zorluklar, travmatik yaşantılar, obsesif düşünceler